ClickCease
top of page
header.jpg

Vår Vision

Målsättning med att starta kliniken är att erbjuda patienterna både allmän- och specialisttandvård. Viljan att driva en egen klinik grundade sig i en önskan att kunna få kontinuitet i patientkontakten och samtidigt kunna erbjuda fullständiga behandlingar med patienten i fokus. Uday har arbetat både i privat regi och på Folktandvården.

Detta har utvidgat kunskapen om nya behandlingsmetoder och koncept. Dessutom har detta expanderat kompetensen och erfarenheten inom olika odontologiska områden. Vår vision är att erbjuda våra patienter tandvård med hög kvalité och specialistkompetens med korta väntetider. Vården vi bedriver är självklart i linje med riktlinjer från såväl socialstyrelsen som tandläkarförbundet. Den är baserad på en god och lång erfarenhet samt välbeprövad kunskap och vetenskapligt underlag.

Det är inte ovanligt att känna oro inför ett tandläkarbesök och vi har erfarenhet att bemöta tandvårdsrädda patienter och personer som inte besökt tandvården på en längre tid.

bottom of page